Профілактика раку яєчників

image title

Профілактика раку яєчників
або
жити в безпеці – to live in safety

Пухлини яєчників, кісти яєчників, цистаденоми

Важливо! Варто пам’ятати, що при ендометріомах і граничних пухлинах яєчників відсутні специфічні, клінічні та діагностичні маркери цих станів. Це пояснює латентний перебіг пухлиноподібних утворень яєчників, що складно виявити на ранніх стадіях раку яєчників. Пухлини яєчників в переважній більшості випадків протікають безсимптомно.

Тому необхідна регулярна консультація гінеколога. Телефонуйте  0432 50 80 60 «Інномед – центр ендохірургії» де ви отримаєте консультацію гінеколога та експертне УЗ-дослідження.

Дуже часто у деяких жінок, які залишають кабінети ультразвукової діагностики і чують «кіста яєчників», пробігають легкі мурашки по спині. Це привід для занепокоєння або норма?

Це якраз та ситуація, коли у гінеколога і пацієнта різне сприйняття реальності. Пацієнти сприймають слово «кіста» як пухлина, а для лікаря «кіста яєчників» – це функціональне утворення (це не пухлина!) кістозної будови (кіста жовтого тіла або фолікулярна кіста).

Доброякісна пухлина яєчників кістозної будови – це цистаденома.

Отже, кіста яєчника – це функціональне утворення, яке проходить самостійно, а цистаденома – це доброякісна пухлина. Є ще ендометріоми (ендометріоїдна кіста яєчника), які виявляються випадково або при безплідді, або на тлі хронічного тазового болю. Важливість даного питання висока, так як у жінок з ендометріозом приблизно на 50% підвищений ризик розвитку епітеліального раку яєчників.

При наявності або відсутності ендометріозу, утворень в яєчниках, а також у здорових жінок можна виділяти 3 групи ризику розвитку раку яєчників:

 • група високого ризику
 • група помірного ризику
 • група низького ризику (Адамян Л.В. 2018).

До груп високого ризику відносять:

 • носійство мутацій,
 • обтяжений сімейний онкологічний анамнез щодо раку яєчників, товстої кишки і молочних залоз,
 • ультразвукові ознаки злоякісності відповідно до рекомендацій ІОТА,
 • величина індексу ризику малігнізації (RMI) 250,
 • величина індексу ROMA 7, 39% і більше в пременопаузі; 25, 29% в постменопаузі

До групи помірного ризику:

– злоякісне новоутворення екстраоваріальної локалізації в анамнезі

– об’ємне утворення яєчників кістозної будови в постменопаузі

До групи низького ризику:

 • загальна популяція
 • жінки без основних і додаткових факторів ризику

Скринінг раку яєчників

Група низького ризику – скринінг не рекомендований в загальній популяції

Група помірного ризику:

У постменопаузі:

 • в якості первинного скринінгу раку яєчників рекомендовано щорічне визначення СА 125 сироватки крові в поєднанні з трансвагінальною ехографією органів малого тазу в додаток до загального і спеціального гінекологічного огляду
 • при стійких нерегресивних кістах яєчників слід їх переглядати через 3 місяці, а потім на вибірковій основі кожні 6 місяців
 • щорічні трансвагінальні УЗД протягом 3 років і СА 125 протягом 5 років з моменту постановки діагнозу

Увага! – Оперувати чи не оперувати визначає тільки лікар!

Відомо, що прості однокамерні кісти яєчників поширені в постменопаузі, мають низький злоякісний потенціал і, ймовірно, залишаться стабільними або самостійно регресують без хірургічного втручання. Збільшення розміру кісти або підвищення рівня СА 125 має спонукати лікаря розглянути можливість хірургічного втручання. Об’ємні утворення придатків матки в постменопаузі вимагає виключення первинного і метастатичного раку яєчників. Постменопаузальний період виключає можливість функціональних кіст і ектопічної вагітності.

Група високого ризику

Необхідно пройти трансвагінальну ехографію органів малого тазу і визначати СА 125 кожні 6 місяців, починаючи з 30 років або за 5-10 років до найменшого віку початку раку яєчників у родички.

Для визначення групи високого ризику неспадкового раку яєчників можуть використовуватися прогностичні моделі ІОТА, RMI і ROMA (категорія рекомендацій В) (Stewart BW, Wild С.Р. World cancer report. Lyon: IARC, 2014. * 916p., Clark-Pearson D. , Soper J. Gynecological Cancer Management. Identification, diagnosis and treatment. 2010., Адамян Л.В. 2018)

Чому важливо регулярно звертатися до гінеколога? Чому не треба самим здавати на онкомаркери? – Бережіть гроші і уникайте зайвих стресів від результатів аналізів!

На жаль, в даний час в світі не існує загальноприйнятого золотого стандарту неінвазивної ранньої діагностики раку яєчників, особливо на етапі граничних пухлин і ранніх стадій малігнізації. Це пов’язано з тим, що до кінця невивчені патогенетичні механізми розвитку раку яєчників, а також особливість формування цих пухлин з різних типів тканин, включаючи ембріональні.

Основні онкомаркери:

 • СА 125 (обмежені),
 • розрахунок індексу RMI (базова методика, заснована на віці жінки, даних УЗД, рівні СА 125). Має вищу цінність в порівнянні з моновизначенням СА 125, особливо в пост- і пременопаузі),
 • НЕ4 (має більш високу цінність в порівнянні з моноопределеніем СА 125)
 • індекс ROMA

Так, комбінація ехографії органів малого тазу і визначення СА 125 сироватки крові визнані неефективним скринінгом ранніх стадій раку яєчників (категорія рекомендацій В) і не знижують смертність від раку яєчників. Близько 50%  аденокарціноми яєчників ранніх стадій є СА 125 негативними, нормативні значення СА 125 (менше 35 МО / мл) не виключають наявність раку яєчників.

Висновок: Можливості онкомаркерів обмежені і це пов’язано з тим, що більшість з них неспецифічні. Це означає, що їх рівні підвищуються тільки при значному обсязі пухлини або розповсюдженні процесу, на ранніх стадіях дуже рідко вони можуть реагувати своїм підвищенням. Тому, орієнтуватися на початкових етапах діагностики тільки на онкомаркери не можна.

Онкомаркери часто можуть бути хибнопозитивними при ендометріозі, доброякісних процесах різної локалізації, при гострому панкреатиті, цирозі печінки, хронічних захворюваннях нирок, апендициті, пневмонії, туберкульозі і багатьох інших станах.

Направлення на онкомаркери дає тільки лікар.

Успішно використовується онкомаркери, як показник ефективності хіміотерапії, для прогнозування рецидивів і прогнозу виживання.

Є деякі маркери, що володіють специфічністю до пухлин яєчників з певною морфологічною будовою. Наприклад, при герміногенних пухлинах специфічністю володіють ХГЧ, альфа-фетопротеїн, лактатдегідрогеназа. Однак незважаючи на специфічність, в даний час не доведена користь рутинного дослідження цих онкомаркерів.

Роль гінеколога в скринінгу і профілактиці раку яєчників

Основним методом діагностики залишаються:

 1. Консультація гінеколога
 2. Експертне УЗД органів малого таза, особливо у жінок з ІМТ більше 30, коли вагінальний огляд не має великого діагностичного значення. Трансвагінальне УЗД повинно використовуватися на первинному етапі обстеження всіх вікових груп пацієнток, при великих розмірах пухлини трансвагінальне УЗД має бути доповнене трансабдомінальним УЗД (категорія рекомендацій А) (рівень доказовості II) (The Management of Ovarian Cysts in Postmenopausal Women. RGOG Greentop Guideline No. 34 , July 2016.)

У клініці «Інномед – центр ендохірургіі» Ви можете пройти:

 1. Консультацію гінеколога
 2. Консультацію онкогінеколога
 3. Експертне УЗ-дослідження.
 4. Онкомаркери за показаннями

Розкажіть це своїм друзям і, можливо, ви врятуєте чиєсь життя!

Краща операція – це операція, яку не зробили.

Чи можна профілактувати рак?

Лікарі часто замислюються: Чому багатьом не цікаві програми, які дозволять врятувати своє життя та запобігти деяким хворобам?

З якоїсь причини люди масово, не прагнуть зробити те, що об’єктивно здається логічним – побороти хвороби.

Коли ми щасливі, коли нас нічого не турбує крім побутових приватних справ ми не замислюємось про своє здоров’я. Ми не замислюємося про онкологічні захворювання і живемо так, нібито ніколи не можемо захворіти.

Сучасний світ влаштований так, що він відтворює для кожної людини індивідуальну програму життя: май більше, май більше друзів, май більше дітей, май більше жінок, чоловіків, май більше грошей, більше комфорту, використовуй все це, що б отримувати благополуччя в насолодах,-  і будеш щасливий. Ми живемо тільки майбутніми мріями, фантазіями, а не реальністю.

В ході еволюції сформувались механізми психологічного захисту, які не дозволяють безпосередньо контактувати з темою власної смертності. Еволюцією програмуються наші реакції на майбутнє: залежністіь, трудоголізм, повсякденні ритуали, нарцисизм, тривожність, депресивність – все це може розглядатися як стратегії зменшення страху перед смертю та хворобами.

Незважаючи на те, що на логічному рівні всі ми розуміємо, що ми не є безсмертними, і що ми колись помремо – лише у виняткових випадках ми дійсно розуміємо цей факт. В нашій психіці формується комплекс противаг і захистів для того, щоб не контактувати з думкою про смерть та важкі захворювання. Когнітивні спотворення – «віра в рятівника» або віра в «власну винятковість» – витісняють логіку з нашої свідомості.

З одного боку – ми живемо без помилкових необґрунтованих страхів, але з іншого – ми забуваємо, що саме цінне це наше життя, і майбутнє народжується з сьогодення.

Кожен з нас на підсвідомості намагається гнати від себе думки, які йому неприємні. У підсумку ми не вирішуємо, а відкидаємо проблеми. Ми не проводимо аналіз проблем, тому що боїмося подивитися їм в очі і зіткнутися безпосередньо з ними та їх наслідками. Куди простіше закрити на них очі, постаратися не думати про неприємні речі. Витиснені таким чином проблеми не зникають, а просто в майбутньому можуть виникнути, коли людина до цього не готова.

На жаль, в Україні сьогодні спостерігається тенденція до збільшення нових випадків захворювання на рак і не завжди причиною цієї тенденції є оточуюче середовище. Відсутність впровадження програм скринінгу, зауважимо, програми є, але там, де вони не впроваджені – захворюваність росте.  Наприклад, показники смертності від раку простати в Україні – це 41 випадок на 100 тис. населення. У світі цей показник  становить 18,7 на 100 тис. Така статистика передусім пов’язана з тим, що чоловіки досить рідко звертаються до фахівця – у нас відсутня культура профілактичних оглядів у уролога. В Україні сьогодні метастатичне захворювання виявляється в 21% серед вперше діагностованих хворих. У США такий показник складає лише 5%. Все це обумовлює високу смертність протягом першого року після встановлення діагнозу – 16.5% за матеріалами свіжого випуску Канцер Реєстру та за даними Міністерства охорони України.

Невтішна статистика з раку кишківника, коли ми всі усвідомлюємо про те, що кожного дня з їжею вживаємо канцерогени, які накопичуються з роками і після 40 років в кожної людини може з’явитись поліп, який з часом перероджується на злоякісну пухлину. І це також не спонукає багатьох до планового обстеження (скринінгу).

Тому наша мета розповісти про існуючі скринінги, які працюють в багатьох країнах та допомагають врятувати своє життя і життя близьких людей.

Рональд Рейган хворів на рак товстої кишки, його оперував знаменитий колопроктолог Лі Сміт. Коли іменитий пацієнт запитав Сміта, що треба було зробити, щоб не захворіти, той відповів:

“Слідувати профілактиці. Якби ви зробили повну колоноскопію в 50 років, ви б раком не захворіли”.

Зараз в США завдяки впровадженню таких простих, але обов’язкових заходів (там за цим стежать страхові компанії) летальність від колоректального раку знизилася на 43%.

Профілактика онкозахворювань в медичному центрі «Інномед - центр ендохірургії»

Скринінги:

 • Скринінг раку кишківника та прямої кишки
 • Скринінг раку шийки матки
 • Скринінг раку простати
 • Скринінг раку молочних залоз
 • Скринінг раку шкіри

Діагностика:

 • Захворювань яєчника
 • Захворювань матки (гіперплазія, міома)
 • Захворювань маткових труб
 • Захворювань яєчка
 • Захворювань сечового міхура
 • Захворювань щитоподібної залози

Гаряча лінія по питанням онкології

+38 0432 50 80 60

 

Якщо ви дбаєте про своє здоров’я і про здоров’я близьких – пройдіть скринінг, для запобігання онкологічних хвороб.

Наші спеціалісти

Знайомтесь - наша команда справжніх професіоналів своєї справи. Постійне навчання та самовдосконалення дозволяє нам проводити операції світового рівня

Профілактика раку яєчників
Григоренко Андрій Миколайович

хірург, онко-гінеколог

Профілактика раку яєчників
Антонюк Євген Сергійович

хірург, загальна хірургія

Профілактика раку яєчників
Церковнюк Руслан Георгійович

хірург, уролог

Профілактика раку яєчників
Демиденко Юрій Олександрович

хірург, шлунково-кишковий тракт

Профілактика раку яєчників
Магдебура Сава Олександрович

онколог, дерматолог

Профілактика раку яєчників
Сливка Елліна Валеріївна

онко-гінеколог

Профілактика раку яєчників
Вагіф Етібаровіч Абдуллаєв

онко-гінеколог

Профілактика раку яєчників
Пузир Олександр Іванович

анестезіолог

Відгуки пацієнтів з Facebook

Дякую всьому персоналу центру ендохірургії Інномед за вашу чудову роботу! Особлива вдячність хірургу Андрію Миколайовичу Григоренко за його лікарський талант і високий професіоналізм, анестезіологу Андрію Володимировичу, лікарю Вагіфу Етібаровичу за відповіді на всі-всі мої запитання та увагу, медсестричкам - за найбезболісніші ін'єкції, перев'язки і їх гарний настрій. В центрі створені всі умови для максимального комфорту в до та післяопераційний період, лікарі завжди на зв'язку, що дуже важливо. Інномед, бажаю успіху вашій справі, ви молодці!

Неля куцик

Відгуки пацієнтів з Facebook

Дякую інномеду за такого лікаря як Григоренко Андрій Миколайович, нехай Бог благословить його і його сім'ю, він врятував не одне життя, багато людей це знає. Низький Вам уклін за Вашу дуже важливу працю...

Федір Білоус

Відгуки пацієнтів з Facebook

Дякую, за дійсно європейське обслуговування та за уважність, професіоналізм. Увесь персонал, уважний та з розумінням ставляться до пацієнтів. Лікарі які з тобою 7днів на неділю та 24 години на добу, це рідкість, хочеться щоб так було скрізь.

Олена Боровська

Відгуки пацієнтів з Facebook

"Інномед" у Вінниці - це європейський рівень (а то й вище). Надзвичайно висококваліфікований персонал. Неперевершенний хірург - Андрій Миколайович Григоренко - талановитий, високоосвічений, майстер своєї справи, який постійно дбає про свій фаховий рівень. Таких Лікарів, мабуть, на Землю посилає Бог з особливою місією. Медсестри чудові. Особливо Жанна - професійні і людські якості гармонійно поєднанні в цій людині . Велике всім дякую)!

Олена Самборська Щадей

Відгуки пацієнтів з Facebook

Тут лікарі , яким не страшно довірити своє життя. Персонал ввічливий та доброзичливий. Умови гідні європейського рівня. Дуже вдячна за допомогу. Рекомендую.

Альона Швець

Відгуки пацієнтів з Facebook

Дякую персоналу клініки за професійну допомогу!Залишились тільки приємні враження від візиту як при консультації,так і під час операційного і післяопераційного періоду. Уважний персонал, оперативна допомога,чітко і зрозуміло пояснили суть проблеми та механізм її вирішення в процесі операціі,порадувала чистота та зручність палати! Зокрема вдячна-Григоренку А.М., лікарю Ірині Валеріївні та медсестрі Дар‘і👍

Оксана Барабаш

Відгуки пацієнтів з Facebook

Великий респект Андрію Миколаєвичу за його професійну майстерність, Еліні Валерівній, за кваліфіковані консультації та постійну підтримку, Олександру Івановичу (анестезіолог) за його щирість 👌.Також вдячна персоналу відділення ендохірургії, проведений період часу в клініці, залишив приємні враження і емоції. Медичній сестрі Даші вітання. Дякую ВАМ ВСІМ за те що Ви є !

Ганна староста

Відгуки пацієнтів з Facebook

Я была в этой клинике, операция. И хирург, и анестезиолог и младший персонал, все профессионалы своего дела.Идеально чисто. Уход после операции надлежащий. Спасибо, всем кто нуждается, рекомендую.

Ірина Марахович

Відгуки пацієнтів з Facebook

Хочу висловити велику вдячність лікарю з великой букви Андрію Миколайовичу за його золоті руки. Ще зовсім недавно сама шукала в інтернеті , до кого би звернутись із своіми проблемами. Дуже багато гарних відгуків прочитала про клініку Інномед, а саме про Григоренка А. М. І зараз вже як бувший клієнт цього лікаря , хочу порекомендувати всім у кого є проблеми - звертайтесь, тут вам обов'язково допоможуть. Рівень обслуговування - височайший, всі за тебе піклуються, переживають. Звичайні лікарні - в долю не падають. Також дуже дякую Еліні Валеріівні, яка постійно на зв'язку, все підскаже, розкаже , порадить і ти відчуваєш себе сильним. На даний час це , погодьтесь, дуже велика рідкість. І ще що приємно кидається у ввічі - це гарний, привітний настрій всього медперсоналу КЛІНІККИ ІННОМЕД . Низький уклін за вашу роботу!

Антоніна Сікорська

Контактна інформація

Ми будемо раді відповісти на всі Ваші запитання

м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 96 г

Відкрити мапу
Закрити мапу

Наші проекти